KONTAKT

MAREK ŁUKASZEK

URZĄD GMINY WISZNIA MAŁA

ul. Wrocławska 9,
55-114 Wisznia Mała

tel.: 71 312 70 25
e-mail: ug_wisznia@wiszniamala.pl