NOWY TEREN DLA SZKOŁY

NOWY TEREN DLA SZKOŁY

Gmina Wisznia Mała za kwotę 250 tys. odkupiła 30 arów gruntu leżącego po zachodniej stronie szkoły. Teren zostanie przeznaczony pod infrastrukturę sportową mającą służyć uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach.