CHODNIKI W SZEWCACH

Powiat Trzebnicki prowadzi prace projektowe dotyczące budowy chodników od kościoła do cmentarza. Projekt przewiduje przemieszczenie pobocza poprzez nakrycie rowu rurami oraz wykupienie na niektórych odcinkach fragmentów gruntów od osób prywatnych. Termin realizacji – 2016 r. W kosztach projektu partycypuje Gmina Wisznia Mała.