Zebranie wiejskie sołectwa Szewce dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zebranie wiejskie sołectwa Szewce dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Na dzień 27 lutego 2019 r. (środa), na godz. 18.00 zwołane zostało zebranie wiejskie do wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej przy ul. Sportowej 1.

OBWIESZCZENIE SZEWCE-1